-->

Vítejte řěřicha

Úsekové měření rychlosti:

Měřící úsek je definován dvojicí příčných čar na vozovce. Z časového intervalu a z délky měřeného úseku je následně vypočítána průměrná rychlost měřeného vozidla. Úsekové měření rychlosti lze realizovat na úseku 100 m - 10 km. Správná funkce zařízení pro danou lokalitu je ověřena metrologickým institutem a o měření je vystaven Ověřovací list. Platnost ověření je 12 měsíců. • Rozsah měření střední rychlosti 1 km/h až 200 km/h
 • Minimální délka měřícího úseku 100 m
 • Maximální délka měřícího úseku 10 km
 • Největší chyba měření do 100 km/h ± 3 km/h
 • nad 100 km/h ± 3 % z měřené hodnoty rychlosti
 • Způsob měření čelní pohled na vozidla projíždějící přes měřící čáru
 • Počet měřených pruhů 1 až 12
 • Snímek ze začátku měřícího úseku datum a čas vjezdu, název místa měření, identifikace jízdního pruhu, střední rychlost vozidla, pořadové číslo přestupku, maximální povolená rychlost, délka měřícího úseku, doba průjezdu měřeným úsekem, označení typu rychloměru, výrobní číslo rychloměru
 • Snímek z konce měřícího úseku datum a čas vjezdu, název místa měření, datum a čas odjezdu, identifikace jízdního pruhu, střední rychlost vozidla, pořadové číslo přestupku, maximální povolená rychlost, délka měřícího úseku, doba průjezdu měřeným úsekem, označení typu rychloměru, výrobní číslo rychloměru
 • Rozsah provozních teplot -20°C až +50°C
 • Výstup měřených údajů Archivní soubor TAR s elektronicky podepsanými snímky