Zpomalovací prahy

Pro bezpečnost silničního provozu
 • Výrobek je z recyklovaného měkčeného PVC
 • Konstrukce splňuje Technické podmínky TP 85(Zpomalovací prahy) schválené MD ČR, Odborem Pozemních komunikací, pod č.j. 22788/96-230 ze dne 27.9.1996
 • Umístění na veřejnou komunikaci podléhá schvalovacímu řízení, účastníci mohou být: obecní úřady(ÚMO ve městech), dopravní policie nebo správce komunikace
 • Prahy jsou vyráběny ve třech výškových provedeních: 30,50 a 60mm
 • Jednotlivé díly se střídají černý - žlutý, povrch je protiskluzový
 • Umístění zpomalovacích prahů musí být označeno dopravním značením dle příslušných norem a musí být součástí schvalovacího protokolu
 • Díly jsou osazeny odrazkami s retroreflexní fólií tř.2
 • Montáž prahů na vozovku se provádí pomocí nylonových hmoždinek a nerezových šroubů. Pro celkové zpevnění jsou použity ocelové tyče
 • Zpomalovací prahy nesmí být překážkou pro dokonalé odvodnění komunikace
 • U každého prahu je doporučená rychlost přejezdu dle protokolu o zkoušce č. 090-009163 vyhotoveným Technickým a zkušebním ústavem v Praze v r. 2003, tak aby nedocházelo k ohrožení posádky

  Plastové obrubníky a kabelové mosty

 • Výrobky jsou z recyklovaného měkčeného PVC
 • Kabelové mosty jsou zcela mobilní a na vozovce leží pouze svoji váhou
 • Obrubníky jsou také mobilní připevněny šrouby pomocí hmoždinek do vozovky nebo na pevno přilepeny speciálním lepidlem
 • Pro bližší informace nás kontaktujte

  Dopravní zrcadla: kruhová, obdelníková