Bezdrátový rozhlas

  • jedná se o český výrobek
  • systém je určen pro města a obce k předání informací obyvatelům
  • napájení z veřejného osvětlené (akumulátor při výpadku napájení)
  • možnost začlenit stávající drátový rozhlas
  • navržen dle požadavku Hasičského záchranného sboru ČR
  • certifikován jako koncový prvek JSVV (jednotného systému varování a vyrozumění)

    Leták k bezdrátovému rozhlasu, pro plnou velikost letáku (pdf) klikni na obrázek: