Vypracování statistiky silničního provozu

Měření video-doppler boxem

  • měření na silnicích všech tříd, včetně místních a účelových komunikacích
  • poskytovaná data: rychlost, inteznita, chování, kategorie vozidel (osobní, dodávky, nákladní, atd.)
  • detailní rozbor dopravy včetně vypracování dokumentu s konrétním návrhem řešení
  • vypracování podkladů pro studie proveditelnosti, akustické studie, schvalovací a projektové dokumentace
  • umístění na mobilní nebo stávající sloup
  • apájení trvale, z veřejného osvětlení, nebo z baterií