Dynamické zpomalovací semafory, signalizace na přechodech

Chodecký zpomalovací semafor je inteligentní zařízení omezující rychlost vozidel, která překračují povolenou rychlost ve spojení s chodeckým světelným signalizačním zařízením, které umožňuje bezpečné přecházení přes přechod na místech se zvýšenou intenzitou chodců a výskytem dopravních nehod.

K optimalizaci chodu SSZ slouží videodetektor, který monitoruje boční vjezdy na komunikaci, případné tvorby kolon či jiných kolizních situací. Poskytuje řadu nadstavbových funkcí.

Zařízení umožňuje automatické zapnutí/vypnutí semaforu ve stanovený čas (například v noci), ve vypnutém stavu bliká oranžová.

Nastavitelné parametry:

 • pevný cyklus (max. čas červené, když není nic detekováno)
 • základní čas zelené
 • prodloužení zelené (při detekci vozidel)
 • prodloužení červené při překročení limitu
 • limit rychlosti (hranice rychlosti, nad kterou zůstane vozidlům na semaforu svítit červená)

  Parametrizace semaforu probíhá záložní trasou komunikace se semaforem přes SMS.

  Význam videodetekce:

  Nová verze zařízení hlídá pomocí videodetekční kamery veškerý pohyb před semaforem, ten vyhodnocuje a následně rozhodne o dalším kroku řízení semaforu. Videodetekce eliminuje problém s vozidly, která vjedou na komunikaci těsně před světelnou signalizací z boční ulice, z garáže, zahrady nebo polní cesty. V neposlední řadě eliminuje stav, kdy je vozidlo přijíždějící k semaforu zastíněno protijedoucím kamionem, kolonou nebo pomalu jedoucími vozidly.

  Stav kdy vozidlo není detekováno je řešen videodetekčním systémem, který eliminuje problém s vozidly, která vjedou na komunikaci těsně před světelnou signalizací nebo jsou zastíněna protijedoucím kamionem či jinou anomálií. Videodetekce tedy monitoruje průjezd křižovatkou a zaznamenává přestupky průjezdu vozidel na červený signál.

  Součástí systému je statistický modul přenášený pomocí modemu.

  Videodetekce dále umožňuje klasifikovat vozidla projíždějící v oblasti semaforu v obou směrech (počítání vozidel, jejich rychlostí a kategorizace).

  SW vybavení dodávané k zařízení:

  SW vybavení obsahuje pracoviště pro vyhodnocení dopravních dat a klasifikaci vozidel. Přenos dopravních dat do aplikace SYDO Traffic Tiny je realizován pomocí modemu přes xml protokol. Součástí je modul vyhodnocující účinnost zpomalovacího semaforu. Informace jsou rozděleny do kategorií a obsahují data typu:

 • počet vozidel, které projely červený signál,
 • počet vozidel, které byly zastaveny semaforem,
 • počet vozidel snižujících rychlost,
 • procentuální účinnost semaforu.

  Systém pracuje samostatně bez zásahu člověka. Tímto je zajištěna maximální objektivnost při vyhodnocení účinnosti systému a dává tím podklady pro další řešení (možnost instalace detekce jízdy na červenou, SW dodatečné nastavení parametrů semaforu, atd.).

  Zařízení umožňuje automatické zapnutí/vypnutí semaforu ve stanovený čas (například v noci), ve vypnutém stavu bliká oranžová.

  Součást nabídky:

 • Návrh řešení
 • Zpracování dopravní studie (studie proveditelnosti)
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Získání veškerých povolení
 • Realizace

  Video ukázka :