Úvodní fotka
Drobečková navigace

Úvod > Služby > SSZ na přechodech pro chodce

SSZ na přechodech pro chodce

Dynamické zpomalovací semafory, signalizace na přechodech

Chodecký zpomalovací semafor je inteligentní zařízení omezující rychlost vozidel, která překračují povolenou rychlost ve spojení s chodeckým světelným signalizačním zařízením, které umožňuje bezpečné přecházení přes přechod na místech se zvýšenou intenzitou chodců a výskytem dopravních nehod.

K optimalizaci chodu SSZ slouží videodetektor, který monitoruje boční vjezdy na komunikaci, případné tvorby kolon či jiných kolizních situací. Poskytuje řadu nadstavbových funkcí.

Zařízení umožňuje automatické zapnutí/vypnutí semaforu ve stanovený čas (například v noci), ve vypnutém stavu bliká oranžová.

Nastavitelné parametry

 • pevný cyklus (max. čas červené, když není nic detekováno)
 • základní čas zelené
 • prodloužení zelené (při detekci vozidel)
 • prodloužení červené při překročení limitu
 • limit rychlosti (hranice rychlosti, nad kterou zůstane vozidlům na semaforu svítit červená)

Parametrizace semaforu probíhá záložní trasou komunikace se semaforem přes SMS.

Zpomalovací semafor Zpomalovací semafor Zpomalovací semafor Zpomalovací semafor

Význam videodetekce

Nová verze zařízení hlídá pomocí videodetekční kamery veškerý pohyb před semaforem, ten vyhodnocuje a následně rozhodne o dalším kroku řízení semaforu. Videodetekce eliminuje problém s vozidly, která vjedou na komunikaci těsně před světelnou signalizací z boční ulice, z garáže, zahrady nebo polní cesty. V neposlední řadě eliminuje stav, kdy je vozidlo přijíždějící k semaforu zastíněno protijedoucím kamionem, kolonou nebo pomalu jedoucími vozidly.

Stav kdy vozidlo není detekováno je řešen videodetekčním systémem, který eliminuje problém s vozidly, která vjedou na komunikaci těsně před světelnou signalizací nebo jsou zastíněna protijedoucím kamionem či jinou anomálií. Videodetekce tedy monitoruje průjezd křižovatkou a zaznamenává přestupky průjezdu vozidel na červený signál.

Součástí systému je statistický modul přenášený pomocí modemu.

Videodetekce dále umožňuje klasifikovat vozidla projíždějící v oblasti semaforu v obou směrech (počítání vozidel, jejich rychlostí a kategorizace).

SW vybavení dodávané k zařízení

SW vybavení obsahuje pracoviště pro vyhodnocení dopravních dat a klasifikaci vozidel. Přenos dopravních dat do aplikace je realizován pomocí modemu přes xml protokol. Součástí je modul vyhodnocující účinnost zpomalovacího semaforu. Informace jsou rozděleny do kategorií a obsahují data typu:

 • počet vozidel, které projely červený signál
 • počet vozidel, které byly zastaveny semaforem
 • počet vozidel snižujících rychlost
 • procentuální účinnost semaforu

Systém pracuje samostatně bez zásahu člověka. Tímto je zajištěna maximální objektivnost při vyhodnocení účinnosti systému a dává tím podklady pro další řešení (možnost instalace detekce jízdy na červenou, SW dodatečné nastavení parametrů semaforu, atd.).

Zařízení umožňuje automatické zapnutí/vypnutí semaforu ve stanovený čas (například v noci), ve vypnutém stavu bliká oranžová.

Součást nabídky

 • návrh řešení
 • zpracování dopravní studie (studie proveditelnosti)
 • zpracování projektové dokumentace
 • získání veškerých povolení
 • realizace

Video ukázka

Zpomalovací semafor